Monocrystalline silicon modules as-6m30 black 350w~335w